025

Дана, 01.10.2016. године, одржан је VIII Конгрес ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ.
Конгресу је присуствовало 130 делегата и више од 30 гостију, из земље и из иностранства. На VIII Конгресу су присуствовали и гости из земаља окружења. Из Словеније су биле присутне Марјана Колар и Јелка Велички чланице Председништва СВИЗ-а, из Федерације Босне и Херцеговине су били Селведин Шаторовић председник и Саудин Сивро члан Председништва ССООиО ФБиХ и Мирнес Исаковић члан Председништва СССОО ФБиХ, из Републике Српске је био Драган Гњатић председник СОНК РС и Предраг Ражнативић потпреседник СП ЦГ. Конгресу је претходио радни састанак са гостима из иностранства. На састанку су измењена искуства у раду, организацији и функционисању синдиката. Присутни су упознати са примерима добре праксе и постигнућима синдиката из Словеније. Од синдиката у образовању Србије присутна је била председница СОС, Валентина Илић.
За председника изабран је проф. др Томислав Живановић, за заменика председника изабран је Срђан Словић, а за потпредседнике изабрани су: Ружица Тодић Брдарић и Славко Дерењ.
За чланове Главног одбора изабрани су:
Бранка Милуновић, Миомирка Саичић, Ружица Тодић Брдарић, Весна Војводић Митровић, Дарко Радуловић, Миро Мачар, Томислав Живановић, Милан Косановић, Зорка Вукас, Славко Дерењ, Дивна Лакичин, Сретен Тешић, Душан Кузмановић, Милан Михајловић, Горан Рикановић, Татјана Роксандић Јанковић, Јасминка Марић, Мирослав Стојковић, Иван Совтић, Драгиша Ђомлија, Александар Пешић, Смиљка Пауљевић, Зоран Покимица, Срђан Словић, Фадил Мециновић, Драган Јовановић, Милован Вуксановић, Сузана Лазаревић, Небојша Ђорђевић, Михајло Митровић, Марица Божић, Предраг Стаменковић, Никица Павловић, Бобан Голубовић, Драгољуб Игњатовић, Станко Плавшић.
За председнике ШУ ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ изабрани су:
Ружица Тодић Брдарић – ШУ Београд ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Славко Дерењ – ПО Војводина ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Јасминка Марић – ШУ Пожаревац ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Драгиша Ђомлија – ШУ Крагујевац ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Сретен Тешић – ШУ Ваљево ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Срђан Словић – ШУ Краљево ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Милован Вуксановић – ШУ Ужице ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Станко Плавшић – ШУ Зајечар ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Небојша Ђорђевић – ШУ Лесковац ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Никица Павловић – ШУ Ниш ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

017