После дванаестодневног одмарања на пролећном распусту, основци и средњошколци од данас су поново у учионицама.До краја школске године дужег одмарања више нема, а с обзиром на то да су у току школска такмичења која се одвијају углавном за викенд, те да треба надокнадити и часове пропуштене за време последњег штрајка просветних радника на шта ће отићи још која субота, до краја школске године биће, изгледа, мало и дводневних пауза.

 

strazbur2

Да ће се ђаци до летњег распуста одмарати углавном само недељом потврђује и одредба у школском календару по којој у току школске године појединачне школе могу утврдити највише четири наставне суботе у којима ће одрађивати пропуштене часове, и то ако се у наставни дан обележава дан школе, или се у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, реализују екскурзије или с већином ученика учествује на некој спортској или друштвеној манифестацији и, коначно, ако је због одсуства већег броја ученика или запослених који обележавају верски празник или празник националне мањине утврђен од националног савета одређене националне мањине у нашој земљи, у дан тог празника отежано извођење наставе.

Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад мора бити у истом кварталу у којем је и дан који је одређен као ненаставни.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане верских празника, и то православни на први дан своје крсне славе, припадници бошњачке националне мањине у учионицама не морају бити 11. маја, на Дан бошњачке националне заставе, за украјинску националну мањину то је 17. мај, Дан украјинске заједнице у Србији, ђаци и наставници Роми у школу неће морати 6. маја, на Ђурђевдан.

Годишњим планом рада школа је обавезна да планира и две ненаставне, али радне суботе у току школске године – а у овом полугодишту та субота може бити 28. маја или 4. јуна – за организовање и реализацију активности из изборних предмета, ваннаставних, спортских активности, оних из области екологије и заштите животне средине или културно-уметничких активности.

Тог дана наставници ће водити ученике у обилазак верских објеката, музеја и галерија, спомен-збирки, етно-кућа, ис¬торијских налазишта, националних паркова, природних резервата, организоваће акције озелењавања и уређења школе и околине, активности у локалној заједници, спортске или сусрете школа, едукативне и креативне радионице, мини-истраживачке пројекате, забавна међуодељењска дружења и слична догађања.

Због тога што сваки предмет мора имати одређен број часова, а школска година нема исти број свих дана у недељи, у суботу, 7. маја, одржаће се часови према распореду за уторак, док ће у суботу, 18. јуна, ђаци имати часове предвиђене распоредом за петак.

Д. Девечерски

Матуранти се први распуштају.И овај пут школску годину први ће, 23. маја, завршити матуранти гимназија. После њих, 30. маја, распустиће се матуранти трогодишњих и четворогодишњих смерова средњих стручних школа и осмаци, док ће сви остали основци наступајућу школску годину завршити 11. јуна, а средњошколци 18.

„Дневник“