Pogledali smo se u oči, mi građane, građani nas. Pet dana niko nije trepnuo, verovali smo jedni drugima zato što smo se razumeli, zato što smo govorili o onim mukama koje guše većinu građana Srbije, ogromnu većinu, zato što smo zajedno tragali za rešenjima i za najodgovornijima od kojih očekujemo da zasuču rukave i konačno počnu da rade za nas. Negde prećutno, a negde izričito, zajedno sa građanima, zaključili smo da čvrsto ostajemo kod sledećih zahteva.

Z A H T E V I

UGS NEZAVISNOST:

1.ZAKON O RADU:

-Umesto najava sramotnih izmena Zakona o radu, urediti radno zakonodavstvo po principima i standardima EU

-Do tada obezbediti poštovanje i punu primenu postojećih zakona

2.ZAKON O ŠTRAJKU:

-Ne dozvoliti izmenu Zakona o štrajku na način na koji to traže poslodavci (posebno u vezi regulisanja minimuma procesa rada i lock out-a)

3.USPOSTAVLJANJE SUDOVA RADA:

-UGS NEZAVISNOST su podneli inicijativu za uspostavljanje sudova rada i napisali Predlog zakona pre godinu i po dana, na koje do danas nije stigao nijedan odgovor

4.SOCIJALNO-EKONOMSKI SAVET REPUBLIKE SRBIJE:

-Obezbediti svrsishodno funkcionisanje Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, što znači da svi (bez izuzetka) predlozi zakona, zakonskih izmena i državnog budžeta moraju da budu raspravljeni na sednicama SES-a pre nego što uđu u skupštinsku proceduru

5.KOLEKTIVNO PREGOVARANJE: 

-Obezbediti u praksi efikasne mehanizme zaključivanja granskih, sektorskih i teritorijalnih kolektivnih ugovora

6.POBOLJŠATI POLOŽAJ RADNIKA U SRBIJI: 

-Zaustaviti trend konstatnog pogoršanja položaja radnika, pod izgovorom opšte recesije

7.ZA DOSTOJANSTVENU STAROST: 

-Obezbediti dostojanstvenu starost u Srbiji, podići kupovnu moć i standard penzionera

8.DEMONOPOLIZACIJA TRŽIŠTA: 

-Obračunati se sa monopolizacijom tržišta u Srbiji 

-Stvoriti politički i pravni ambijent za podsticanje investicija ozbiljnih stranih kompanija

9.ZAUSTAVITI PLJAČKU NACIONALNIH DOBARA: 

-Uvesti moratorijum na proces privatizacije državnih preduzeća i rudnika – do usvajanja jedinstvene strategije koja bi bila doneta na osnovu opšteg društvenog konsenzusa

10.POLOŽAJ ZAPOSLENIH U PREDUZEĆIMA U RESTRUKTURIRANJU: 

-Otvoriti realnu šansu zaposlenima u 179 preduzeća koja se nalaze u restrukturiranju da, sopstvenim radom, zarađuju svoje plate

11.ZAUSTAVITI UNIŠTAVANJE: prosvete, medija, kulture, umetnosti, zdravstva, komunalnih preduzeća i poljoprivrede

12.BORBA PROTIV NEZAPOSLENOSTI: 

-Kreirati i sprovesti efikasniju politiku zapošljavanja, preispitati ulogu agencija za zapošljavanje

13.PREVESTI SIVU EKONOMIJU U LEGALNE TOKOVE: 

-sprovesti reformu poreskog sistema 

-obezbediti mehanizme za nultu toleranciju i stogo sankcionisanje poslodavaca za krivično delo izbegavanja isplate zarada i plaćanja poreza i doprinosa

14.SPREČITI ZLOUPOTREBE: 

-Zloupotrebe prekovremenog rada 

-Onemogućavanje zaposlenima da koriste pravo na godišnji odmor 

-Onemogućavanje ženama da koriste pravo na materinstvo od strane poslodavaca

15.VLADAVINA PRAVA: 

-Obezbediti puno poštovanje Opšte deklaracije OUN i čl.60 Ustava Republike Srbije, posebno u delovima kojima se garantuju pravo na dostojanstven rad, stabilan, održiv i pristojan posao, jednakost na radnom mestu, te prava na zasnivanje i podizanje porodice i kvalitetno obrazovanje

Poučeni onim što smo imali poslednjih 25 godina, zajedno smo zaključili da, u cilju ostvarivanja ovih zahteva, svih njih, bez izuzetaka, ostajemo spremni da ponovo, kada god zatreba, izađemo na ulice Srbije i još glasnije objavimo da je kucnuo čas da se Srbija vrati građanima. Ako bude trebalo, progovorićemo i novi jezik koji je do sada bio monopol svih „demokratskih“ vlasti – jezik sile. Jezik dijaloga je do sada bio više puta poražen, na štetu ogromne većine, a u korist sramne manjine, pa da vidimo kako će se ta manjina snaći u komunikaciji na jeziku koji mi do sada nismo govorili i za koji su mislili da samo njima pripada. Znamo da to ne vodi u demokratiju, ali ovo danas, samo nas ubrzano udaljava od civilizacije i demokratije. Ako je spas u novom obliku sporazumevanja,  i za to smo vrlo  spremni.