prosveta-sindikalci
 
 
 
 
Репрезентативни синдикати просвете, Унија синдиката просветних радника, Синдикат радника у просвети Србије , ГСПРС „Независност“ и Синдикат образовања Србије, издају следеће 
САОПШТЕЊЕ
На састанку Одбора за израду ПКУ, одржаном  у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, уз посредовање миритеља Републичке агенције за мирно решавање радних спораова др. Живка Кулића, усаглашен је текст Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика. 
Синдикатима је прослеђен предлог Споразума који треба усгласити. У среду, 21. јануара,  након заказане седнице Штрајкачког одбора, одржаће се нови састанак у МПНТР ради усаглашавања текста Споразума. 
 На седници Владе Републике Србије заказаној за четвртак  22.01.2015. године донеће се закључак о тексту Споразума(уколико буде усаглашен) и већ усаглашеном тексту Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.