ЗАЈЕДНИШТВО СИНДИКАТА

 

На позив председника ФБГ Миодрага Сокића, 15. јубиларној Скупштини, одржаној 11.02.2012. године, присуствовали су представници ГСПРС «Независност», Р. Тодић Брдарић и Т. Живановић.

Поред тога што је на Скупштини потврђен коначни разлаз ФБГ са УСПРС (чији су оснивачи) свечану и радну атмосферу обележило је присуство представника следећих синдиката: УСОШБ, ФССШБ, СПРВ, СРПС, ГСПРС «Независност», ПАНЧЕВО.

Заједнички став свих присутних одражава тежњу неопходне сарадње и међусобног повезивања синдиката пре свега у Београду.

У свом обраћању Р. Тодић Брдарић је упознала присутне са иницијативом повереништва ГСПРС «Независност» са територије Београда (покренутом још у септембру 2011. године) за потписивањем  Споразума о сарадњи и заједничком деловању ради обезбеђивања примене одговарајућих међународних уговора, декларација, конвенција и препорука у циљу развијања социјалног дијалога и колективног преговарања на свим нивоима, уз пуно поштовање професионалног статуса као и синдикалних права запослених у образовању.

У том смислу подржана је свака идеја заједништва и сарадње са свим синдикатима просвете у Београду ради решавања проблема са «локалним школским властима» (пример: наметање исплате трошкова превоза посредовањем БУС ПЛУСА).

Радо је прихваћена визија: «Не жалимо за лепом прошлошћу (која је некад била ружна), кренимо у неизвесну и ружну будућност (која би могла бити лепша) и уместо свађе успоставимо сарадњу».

 

                                                                                                            Ружица Тодић Брдарић