РТВ

Након што је 2009. године усвојен нови закон о образовању и васпитању, који предвиђа далеко блаже дисциплинске мере за изостајање из школе, просечан новосадски ученик није долазио на часове више од месец и по дана.

За наредну школску годину, број дозвољених неоправданих часова је смањен, али чини се да те промене и даље охрабрују бежање с часова.