dnevnik

Beograd – Naredne nedelje trebalo bi da bude održan sastanak članova ekspertskih grupa koje rade predlog strategije obrazovanja sa predlagačima zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, kako bi se određeni zakonski predlozi usaglasili sa rešenjima koje predviđa strategija obrazovanja, saznaje Danas.

To bi trebalo da bude neka vrsta kompromisnog rešenja, jer Ministarstvo prosvete ne planira odlaganje donošenja ovih zakona do donošenja strategije, uprkos kritikama da su neka predložena zakonska rešenja u suprotnosti sa predlozima iz strategije

Podsetimo, Nacionalni prosvetni savet zatražio je od Ministarstva prosvete i nauke da se razmatranje nacrta zakona o osnovnoj i srednjoj školi odloži i da bi najpre trebalo doneti strategiju obrazovanja i vaspitanja u Srbiji.

Predsednica NPS-a Desanka Radunović kaže za Danas da je Savet smatrao da se treba držati logičkog reda, jer zakoni treba da realizuju ono što strategija planira do 2020. godine. Ona ističe da je NPS dao svoje stručno mišljenje, ali da oni ne mogu da ulaze u to da li su politički razlozi uticali na Ministarstvo prosvete da požuri sa donošenjem pomenutih zakona.

Kako saznajemo u Ministarstvu prosvete i nauke, predlozi zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju trebalo bi da uđu u skupštinsku proceduru početkom decembra i da budu usvojeni do kraja ove godine. Očekuje se da će se prva verzija strategije u javnosti pojavi posle Nove godine.

Данас