БЕОГРАД – Десетак студената чланова Студентског парламента затражило је јуче од Сената БУ да се реши питање изузетно ниске пролазности академаца на Географском факултету, посебно код професорке Миле Павловић, где у просеку у испитном року само један студент положи испит.

Студент-продекан БУ упознао је ректора Бранка Ковачевића и чланове Сената са чињеницом да 900 апсолвената Географског факултета не може да дипломира јер нису положили само један испит, и то онај код професорке Павловић, и затражио од овог универзитетског тела да нешто учини по том питању.

– У потпуности разумем захтев студената, али Сенат је саветодавно тело, и ми не можемо да доносимо одлуке у вези Географског или било ког другог факултета, већ је то на наставно-научним већима факултета. Свакако да ћемо, у складу са својим могућностима и овлашћењима, проверити све студентске наводе и учинити све што можемо да не буде више незадовољних колега – рекао је ректор.

Декан Географског факултета Мирољуб Милинчић сматра да студенти нису нашли добар начин да искажу своје незадовољство.

– Имам утисак да се овде ради о лову на вештице. Пролаз на испиту у последњем студентском року повећан је за 27 одсто – рекао је декан, што је изазвало негодовање и смех, јер, како су студенти објаснили, сада је испит положило 27 колега, а у ранијим роковима само по један, тако да се у томе заправо огледа повећање од 27 одсто.

 

С. М.