Поштоване колеге, очекујемо да сте правилно разумели разлоге због којих смо у штрајку, јер једноставно нисмо ни имали избора, били смо игнорисани у дужем периоду и натерани на овакав потез. Ако овим чињеницама додамо још неке од актуелних и нерешених проблема у делатности, попут питања неплаћања преконормног рада, неплаћања отпремнина при одласку у пензију, јубиларне награде, изостанка социјалног програма за запослене у просвети, проблема који су били евидентни и који трају када су у питању технолошки вишкови и листе (за преузимање) радника за чијим радом делимично или у целости престаје потреба, недовршене децентрализације управљања и финансирање школа, мреже школа, проблема везаних за лиценцирање, све мањег процента издвајања БДП за просвету и других бројних проблема које нико не решава, јасно је да смо морали дићи свој глас у заштиту професије и сопственог радно-правног статуса итд.

Подсећамо да је законом утврђена обавеза учесника у спору да отпочну преговарање ради споразумног решавања спорних захтева од момента најаве штрајка и да се ова обавеза наставља и за време штрајка и траје све до његовог окончања. Нажалост, послодавац не поштује ову одредбу и у овом тренутку он је искључиви кривац за штрајк и евентуалне последице које могу из тога проистећи и уместо да се споразумно пронађе решење, Министарство просвете је све снаге бацило на притисак на начелнике школских управа и директоре школа да угуше штрајк, јер су успели да штрајк преусмере ка штрајку са минимумом процеса рада, при чему се отворено прети организаторима и учесницима штрајка да „неће уважавати заштиту утврђену законом“.

Стога подсећамо да директори школа немају право да спречавају запослене да штрајкују, као ни што штрајкачи не смеју да спречавају запослене, који не учествују у штрајку, да раде. Уколико се ипак деси да дође до спречавања коришћења права на штрајк од стране директора, потребно је да, путем синдикалних активиста или директно Штрајкачки одбор известите о тој чињеници, како би против истих могли покренути кривичне пријаве, судски спор или неки други механизам за заштиту права запосленог на штрајк.

На основу Закона о штрајку чл. 14., став 1., организовање штрајка, односно учешће у штрајку под условима утврђеним овим законом не представља повреду радне обавезе, не може бити основ за покретање поступка за утврђивање дисциплинске и материјалне одговорности запосленог и не може за последицу имати престанак радног односа запосленог.

Такође у чл. 15. став 2. Закона о штрајку, послодавац не сме да спречи запосленог да учествује у штрајку нити да употребљава мере принуде ради окончања штрајка, као ни да по основу неучествовања у штрајку предвиди повољнију зараду или друге повољније услове рада за запослене који не учествују у штрајку.

Запосленом у просвети плату може да смањи само директор и то у законски спроведеном поступку. Коначни обрачун плата се врши на крају школске године, на основу реализације плана и програма рада, према важећем ценусу.

            Према нашем Упутству за спровођење штрајка, од 21.02.2011.г., све наставне јединице треба да се обраде, а да се коришћењем комбинованог типа часа (обрада+утврђивање) ученици поступно и континуирано оцењују. Тако се ради поштено и професионално према ученицима и родитељима. На тај начин план ће, до краја наставе у школској 2010/2011 бити у потпуности реализован.

            ГСПРС «Независност» ће, као и увек до сада, заузети став да је услов свих услова да нико не сме трпети последице због учествовања у штрајку.

Штрајк има право да прекине једино орган који га је и сазвао, стога је неопходно да дневно пратите сва саопштења и информације и да одлуке на терену доносите у складу са одлукама Главног одбора, односно Штрајкачког одбора. Уставом Републике Србије право на штрајк прописано је као једно од основних људских права и слобода. Сагласно имагинарном члану Неког закона, познатог само Министру просвете, уводи се у образовање термин «остварени ефективни часови рада», који може тумачити само Министари и захтева од директора да о свом допису бр. 601-00-1/2011-01/9 од 23. 02. 2011. сазову наставничка већа и обавесте запослене о са садржајем дописа. Опомињемо директоре да по позитивним законским прописима немају право да сазивају наставничка већа са темом «Штрајк», јер је то врста притиска и према законским прописаима биће санкционисана.

Уколико се настави репресија од стране Министарства просвете бићемо принуђени да радикализујемо штрајк .

Желимо успешан повратак у школе и штрајк са ограниченим трајањем и позитивним исходом!