Поштовани,

Молимо Вас да нам, на основу Закона о заштити података личности, доставите мишљење у вези са потраживањем заменика начелника Градске управе града Београда, секретара Секретаријата за образовање и дечију заштиту, Ненада Радића и руководиоца сектора Саше Стојановића, које је упућено директорима основних и средњих школа на територији града Београда, којим се траже подаци о адресама и датумима рођења за ученике и запослене (поводом доделе ваучера).
Молимо Вас да нам одговорите са којим циљем и у које сврхе је потребно доставити адресе и датуме рођења ученика и запослених.
Напомињемо да ни запослени ни родитељи ученика нису информисани о циљу, намери и разлозима прикупљања наведених података.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Ружица Тодић Брдарић, потпредседница

Допис исте садржине смо упутили и лицу за заштиту података о личности Министарства просвете, од које смо добили одговор да „Лице за заштиту података о личности одређено од стране Министра не даје правне савете другим руковаоцима и другим физичким лицима која нису запослена у Министарству просвете“, као и да се за одговор обратимо Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података личности.