У оквиру пројекта Дунаски транснационални програм, у организацији Привредне коморе Србије и Завода за унапређивање образовања и васпитања, 09.05.2018. године, је одржана радионица „Учење кроз рад – дуално образовање“ у чијем раду су учествовали и представници ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ.

Анализирајући визију дуалног образовања, уз сасгледавање могућности и претњи односно снаге и слабости, закључено је следеће:

  • Политика и недоследност исте утиче на систем образовања као претња.
  • Неодговорност привредних субјеката и чињеница да компаније нису спремне да одвоје средства у заједнички фонд, већ им је профит на првом месту, представња ризик и слабост у спровођењу концепта дуалног образовања.
  • Захтев за амандманима на Закон о дуалном образовању (јер је нефлексибилан и непримењив у свим условима) је потврда да су превелика очекивања од привреде која је недовољно стимулисана.
  • Подстицај за компаниије и интезивна, праворемена комуникација између учесника процеса је могућност укључивања већег броја ученика у процес дуалног образовања.
  • Стипендије и запошљавање су кључни фактори за привлачење ученика.

Представници ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ су се посебно осврнули на актуелну ситуацију која се тиче Плана уписа ученика у средње школе 2018/2019 године. Истакнута је забринутост и неслагање са чињеницом да су поједини образовни профили предвиђени по концепту дуалног образовања супротно Уредби о утврђивању опасног рада за децу која је ступила на снагу 01.01.2018. године. Исказано је незадовољство исказано због ултимативне политике Министарства просвете, науке и технолошког развоја које је од школа захтевало да се определе између образовних профила  по дуалном концепту или да их се одрекну јер им класичан концепт образовања није дозвољен (на пример образовни профил Електромонтер мрежа и постројења).

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ ће руководећи се правима, како запослених, тако и ученика, од Министарства просвете, науке и технолошког развоја тражити образложење непоштовања Уредбе о утврђивању опасног рада за децу приликом предстојећег Плана уписа ученика у средње школе по концепту дуалног образовања.

                                                                                                Ружица Тодић Брдарић