27.08.2021. године, са почетком у 11 сати, одржана је Изборна скупштина ПО Војводина ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ. Скупштина је одржана у Новом Саду у присуству делегата основних и средњих школа, предшколских установа, домова ученика и чланова ИО ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ.
На Изборној скупштини је извршен избор: Извршног одбора, председника Извршног одбора, заменика председника, делегата за Конгрес, чланова Главног одбора, чланица Скупштине Секције жена и чланова Скупштине Секције младих испред ПО Војводина ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ.
За председника Извршног одбора ПО Војводина, на мандатни период од 5 година изабран је Славко Дерењ, док је за заменицу председника изабрана Зорка Вукас.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
ПО ВОЈВОДИНА