06.07.2021. године, са почетком у 12 сати, одржана је Изборна скупштина школске управе Пожаревац ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ. Скупштина је одржана у Смедереву у присуству делегата основних и средњих школа, предшколских установа и чланова ИО ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ.
На Изборној скупштини је извршен избор: Извршног одбора школске управе, председника Извршног одбора, заменика председника, делегата за Конгрес, чланова Главног одбора, чланице Скупштине Секције жена и чланова Скупштине Секције младих испред ШУ Пожаревац ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ.
За председницу Извршног одбора школске управе Пожаревац, на мандатни период од 5 година изабрана је Јасминка Марић, док је за заменика председнице изабран Мирослав Стојковић ШУ Пожаревац.
ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
ШУ ПОЖАРЕВАЦ