У оквиру Европске недеље безбедности и здравља на раду, у Палати Србије, 25.10.2017. године, одржана је Конференција „Безбедност и здравље на раду у дуалном образовању“, којој је присуствовала трочлана делегација УГС НЕЗАВИСНОСТ на челу са потпредседником, проф. др Томиславом Живановићем. На Конференцији су говорили: министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Зоран Ђорђевић, председник ПКС, председник Уније послодаваца, представник СССС, помоћница министра просвете, науке и технолошког развоја, др Габријела Грујић, в.д. директорка Управе за безбедност и здравље на раду, Марина Фуртула, Стеван Ђуровић испред инспектората за рад, директор института за медицину рада Србије, проф. др Александар Миловановић, као и Цветомир Цанев (IPA Network menager) и Виолета Климашевска (координатор) представници Европске агенције за безбедност и здравље на раду  и Данијел Крачмер представник AUVA, Аустрија.

            У свом обраћању скупу, проф. др Томислав Живановић је, између осталог, нагласио да дуално образовање има за циљ да образовање и припрема ученика за рад буду што јефтинији, што није најбољи систем. Истакао је да је проблем што у држави нема привредне стратегије и сликовито објаснио да захтевамо реформе, а не знамо шта школујемо. Реформа нам је неопходна, али без добре стратегије је осуђена на пропаст. Систем дуалног образовања се може добро спровести само у земљама које имају експанзију привредног раста.

            Велики је проблем што у Закону о дуалном образовању није јасно дефинисано: ко контролише послодавца, који су исходи учења, радно место ученика, његова социјална заштита, нити појам „продуктивног рада“, а није довољно активиран ни ниво педагошке подршке. Када је реч о надокнади за рад детета, прво је било предвиђено да она износи 20% од минималне цене рада, па је у току преговора, на инсистирање представника ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, тај износ повећан на 70%, чиме и даље нисмо задовољни. Синдикат „Независност“ сматра да надокнада за „продуктивни рад“ треба да буде строго везана за делатност, јер није иста цена рада у електропривреди или текстилној индустрији.

            На све наведено Синдикат „Независност“ је упозоравао у току преговора и на јавним расправама. а сада позива да се кроз амандмане изврши измена и допуна Закона.

            Учешћем на оваквима скуповима УГС НЕЗАВИСНОСТ наставља да ради на остваривању континуитета у сарадњи са релевантним партнерским организацијама и институцијама у области безбедности и здравља на раду.

                                                                                                                        ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ