МЕСТО И ВРЕМЕ: Београд, Рузвелтова 35, хотел Голден Тулип Зира, среда, 15.03.2023. у 10:00 часова.

ТЕМА: Национални дијалог о социјалном укључивању и економском оснаживању Рома/Ромкиња и других маргинализованих група (избеглице, повратнице (затвор), жртве насиља, бескућници…)
„Кроз сарадњу и праксу до одрживих решења“.
Конференција је протекла у виду панела (3). Присутни су представници Министарстава за рад… и Министарства за људска и мањинска права, шеф одељења за привредну сарадњу амбасаде Р.Немачке у РС-и као и представници Комесаријата за избеглице, Удружења Рома, Удружења грађана,представник НСЗ-е, представник Института економских наука,генерална секретарка Фондације Центар за демократију, модераторка Љубица Гојгић, заинтересована публика и представница СИНДИКАТА УГС НЕЗАВИСНОСТ, Биљана Митровић.

После излагања панелиста, примера добре праксе и свега неколико дискутаната (јер није било времена) наметнули су се следећи закључци и запажања:

– Да би се помогло и решило питање проблема рањивих група потребно је повезивање свих организација на локалу као и предшколских и школских установа.
– Потребна је стратегија, акциони планови, координациона тела и оперативни тимови на терену.
– Образовање је светло на крају тунела и најбољи начин да се људи оснаже и стекну самопоуздање, самопоштовање и храброст да напредују кроз живот.
– Државне институције слабо сарађују, много је формализма и папирологије, а мало емпатије и стварне помоћи.
– Потребно је имати представнике маргиналних група у телима локалне самоуправе да би се сагледали стварни проблеми и донела најбоља решења.
– Примери добре праксе су путоказ за исто или слично решење проблема у зависности од ситуације и ресурса (Крагујевац одлично организован)-еколошке задруге (секундарне сировине) и социјална предузећа.
– Социјално предузетништво одличан начин за збрињавање особа са инвалидитетом, ометених и других рањивих група (Закон донет 2022. и од новембра је у примени-још није у потпуности заживело, а има и пуно формалних препрека).
– Социјална предузећа и државне институције у заједници треба да буду природни партнери, а зарад општег интереса.
– Постоје стратегије за интеграцију у друштво, запошљавање и становање (рањиве групе)- у марту конкурс за становање у селима.
– Локалне самоуправе немају капацитете за самосталан рад на инклузији.
Немачки представник рече да је „Србија срце Европе“ те да треба да употреби све ресурсе и могућности да остане на европском путу.

Подносилац извештаја
Биљана Митровић
потпредседница ПО УГС НЕЗАВИСНОСТ
председница Секције жена Војводине
чланица ПСЕС-а