Динамика промене цене рада у образовању, просечне нето плате у образовању, просечне нето зараде у Србији, минималне цене рада и кретање инфлације за период 2008-2017 (првих седам месеци)

Dinamika promene cene rada u obrazovanju, prosecne neto plate

Из табеле се може видети да је кумулативно десетогодишње повећање плате у образовања било само 20%, што је за 37% ниже од инфлације, 66% ниже од повећања минималне цене рада и 27% ниже од повећања  просечне плате у Србији. Такође, просечна плата у образовању је била за 16% нижа од просечне плате у Србији 2015. Године. Ови подаци су у сагласности са просечном платом у образовању у Африци. Плате запослених у Србији су ниже од просечних плата две трећине афричких земаља.