Упознати са  планом мрежe школа на територији локалне самоуправе у Ковину и у складу са чланом 3.став 4. тачка 7. Уредбе Владе Републике Србије, подржавамо ставове и одлуке надлежних школских органа Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора школе да ОШ “Сава Максимовић“ у Мраморку остане самостална  и да не буде издвојено одељење ОШ “Десанка Максимовић“ из Ковина.

Ово је из разлога што Уредба предвиђа да  школа може остати самостална иако има мање од 480 ученика, уколико на удаљености до 2 километра нема друге школе а удаљеност између ОШ “Десанка Максимовић“ у Ковину и наше школе је 24 км, а од ОШ „Паја Маргановић“ у Делиблату 11км!

Број ученика у нашим одељењима је у складу са Стручним упутством о формирању одељења и начину финансирања у основној школи, није у опадању а према информацијама којим располажемо ни у будућности се не очекује мањи упис првака од 20 по години уписа.

На описани начин се не остварују никакве уштеде већ напротив, стварају се нови трошкови и потешкоће у организовању и реализацији наставе а поставља се и питање  угрожавања безбедности деце и ученика, превенција насиља, мотивација ученика за неговање и чување традиције, проблем организовања завршног испита, приредби и других активности школе а које нису узете у обзир или су занемарене приликом умрежавања (састанци Тимова, већа, актива, међусобна сарадња запослених…)

Такође истичемо да нисмо били упознати са радом радне групе локалне самоуправе пре доношења одлуке о мрежи школа из ког разлога нисмо били у могућности да дамо своје мишљење нити било какав предлог, сугестију која би била од помоћи везано за горе наведена и друга практична питања. Док се у другим општинама и не зна за умрежавање, наша општина „гаси“, сада привидно, а кроз неко време „вероватно“ и скроз пет школа. Гасећи идентитет школа, гасе и села, културу, национални идентитет, живот, као и то да дискриминишу нашу и остале  школе у Ковину у односу на остале школе у добром делу Србије (неке општине и не помишљају да се умрежавају и, поред свега наведеног горе,  остављају људе без посла).

          Због свега подржавамо ставове школских органа и тражимо да  наша школа остане самостална јер је то у најбољем интересу деце и ученика!

                                                                                        Повереник Синдиката Независност-

ОШ „ Сава Максимовић“ Мраморак

Драгана Пауновић