3. октобра 2017. године у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја одржан је први састанак Међуминистарске радне групе за успостављање и имплементацију Националног оквира квалификације на оперативном нивоу.
Радном групом руководи помоћник министра за високо образовање, проф. др Весна Мандић.
Основни циљ НОКС-а је приближавање света образовања и тржишта рада и повезивање са Европским оквиром квалификација (ЕОК), чиме ће бити обезбеђена упоредивост стечених квалификација и мобилност радне снаге у Србији и на европском тржишту.
Први део састанка је протекао у презентацији радне верзије Нацрта закона о НОКС-у са дискусијама о обиму закона и његовом садржају. Рок за његово доношење је крај 2017. године, а цео посао радне подгрупе треба да буде завршен до краја 2018. године, што је већина чланова групе оценила веома амбициозним.
Договорено је да све институције доставе своје примедбе на прву верзију Нацрта закона, као и на садржај чланова за које сматрају да треба уврстити у закон.
Поред представника Министарства просвете, науке технолошког развоја, Министарства за рад, Националне службе за запошљавање, Националног просветног савета, у рад ове групе укључени су представници социјалних партнера: Уније послодаваца Србије, УГС НЕЗАВИСНОСТ и СССС као репрезентативни.
Славко Дерењ