На седници Владе РС, одржаној 26.08.2019. године, усвојен је закључак у коме се наводи да ће једнократна новчана помоћ у износу од 5.000,00 динара, за све запослене у предшколским установама бити исплаћена у што краћем року. О датуму исплате благовремено ћемо вас обавестити.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Одбор ПУ
Сузана Лазаревић, председница