На XV редовној седници ГО ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, одржаној 22.05.2021. године, између осталих тачака у оквиру дневног реда, за председника ГО ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ изабран је Срђан Словић.
ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ