ПКУ ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Нови Посебан колективни уговор за предшколске установе чији је оснивач град Београд.