Споразум

Данас је у Министарству просвете потписан Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач РС, АП и ЈЛС.