Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Министру Младену Шарчевићу

 

 

 

 

Поштовани,

 

Иако сте игнорисали захтеве синдиката за учешће у изради Правилника о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају делатност основног образовања и васпитања, наша је дужност да Вас известимо о озбиљним пропустима Вашег тима.

Положај домара, као и запослених на одржавању хигијене, драстично је погоршан.

При одређивању броја извршилаца, занемарује се чињеница постојања издвојених одељена, која често раде у две смене. Механички се сабира квадратура при чему се не води рачуна о временској и саобраћајној димензији овог проблема.

Правилник не препознаје значај и одговорност административних послова чиме се озбиљно угрожава ефикасност рада школе.

Поздрављамо повећање броја стручних сарадника (што смо и захтевали), али очекујемо корекцију Правилника и прихватање захтева појединих школа за повећање броја извршилаца.

Очекивали смо и промену Правилника по питању броја извршилаца  помоћника директора школа, али се то није догодило. Наиме, догодило се да се број извршилаца помоћника у основним и средњим школама разликује у односу на број одељења, а одељење је одељење.

Сматрамо да жељену оптимизацију радних места треба уредити кроз разумну и поступну рационализацију без стварања технолошких вишкова.

Такође Вас обавештавамо да се Правилник у делу материјалних трошкова наставе (члан 18 за основне школе и члан 15 за средње школе) не примењује у већини локалних самоуправа, те очекујемо Вашу реакцију.

 

Срдачан поздрав

 

 

 

У Београду, 11.07.2018.                                                         ГСПРС „Независност“