http://drustvosj.fil.bg.ac.rs/?p=8052

Портпарол ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, Весна Војводић Митровић, освојила је прву награду у ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ НАСТАВНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА:

 ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ НАСТАВНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

ПРВА НАГРАДА

  1. Наставник: Весна Војводић Митровић

Школа: Геолошка и хидрометеролошка школа ,,Милутин Миланковић” Београд
Наставна јединица: Епоха ренесансе у европској култури
Назив методичке припреме: Препород у глави (хармонија уметности и науке)