Саопштење за јавност

Поводом дописа Министарства рударства и енергетике о плану уштеде енергије за предстојећу зиму, Грански синдикат просветних радника Србије ,,Независност” издаје

САОПШТЕЊЕ

Школство мрачног доба

Није могуће остварити линеарно смањење потрошње електричне и топлотне енергије за 15%, у односу на исти период 2021/2022. у свим установама образовања и васпитања.
Подсећамо да је претходне школске године настава у Србији реализована по систему ,,семафора”, у складу са епидемиолошком ситуацијом на нивоу општина и градова. Модел рада на даљину подразумевао је одсуство ученика и запослених из школа, односно максималну уштеду енергената у школи, а повећану потрошњу у домаћинствима ученика и наставника. Комбиновани модел наставе такође је резултирао смањењем укупне потрошње енергената у школама. Када се овоме дода и чињеница да је у знатном броју установа образовања и васпитања током претходне школске године већ у потпуности остварен прелаз на ЛЕД расвету, у некима и замена столарије слабе енергетске ефикасности, јасно је да је за многе школе недостижан планиран ниво уштеде. Стога, предлажемо да се уштеда сагледава у односу на период пре пандемије.
Наглашавамо да нису прихватљиве никакве мере у циљу смањења потрошње електричне и топлотне енергије које би додатно урушиле квалитет наставе или безбедност деце и ученика. Идеје попут искључења рачунара одмах након уписивања часа у електронски дневник, стављања пројектора и паметних табли ван употребе, смањења или искључења осветљења у ходницима и по степеништима школа – сматрамо опасним како за безбедност ученика и запослених, тако и за квалитет наставе и праћење ученичких постигнућа на часовима.
Жртвовање школства не само да је неоправдано, већ је и узалудно, посебно у светлу чињенице да министарка Михајловић не уважава препоруке Фискалног савета РС, према којима је контрола плата и броја запослених главна расходна мера за оздрављење ЕПС-а. Уместо тога, потпредседница Владе упозорава јавност да је ,,потребна већа солидарност” јер се ,,боримо да помогнемо ЕПС-у да производи више”.
Предлог скраћења трајања часова има смисла једино ако се ученицима омогући настава која активира и модерне технологије. У противном, очекујемо да нам Министарство просвете у сарадњи са Министарством рударства достави фењере и парафинске свеће за што ефикаснији повратак у 12. век.

У Београду,                                                                                                                         ГСПРС ,,Независност”
20.09.2022.