Обавештавамо запослене у предшколским установама града Београда да је потписан и објављен Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за предшколске установе чији је оснивач град Београд („Сл. гласник РС“ бр. 56 од 10.05.2022. године; ступио на снагу 11.05.2022.).
Након конституисања Скупштине града Београда очекујемо унапређење социјалног дијалога између власти и репрезентативних синдиката.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ