Данас је потписан споразум о продужетку важења Посебног колективног уговора за запослене у установама студентског стандарда.