Кампања међународне конфедерације синдиката- МКС-а да се оконча родно засновано насиље у свету рада према стандарду међународне организације рада МОР-а представљена је данас у Београду на семинару са темом “СТОП насиљу над женама и мушкарцима на радном месту”.
Циљ Кампање је да се изгради критична подршка за усвајање Конвенције МОР-а и пратеће Препоруке о “Насиљу и узнемиравању над женама и мушкарцима у свету рада” са јаким фокусом на родну димензију насиља, и мобилизација и јачање активности синдиката у искорењивању родно заснованог насиља из света рада.
Семинар се одржава од 8. до 9. септембра у организацији Секције жена УГС НЕЗАВИСНОСТ.
Првог дана семинара своја излагања су имали:Бранкица Јанковић, повереница за заштиту равноправности, Јасмина Маричић Вукотић, Инспекторат за рад, Олга Николае, ITUC, Ениса Салимовић, ITUC/PERC СЕЕ канцеларија Сарајево и Јасминка Марић, председница Секције жена УГС НЕЗАВИСНОСТ.