Пошто је, помоћник министра Зоран Костић данас најавио смањење плата радницима у образовању који су у штрајку, односно који наствљају штрајк, у складу са законом, неопходно је напоменути следеће:

Запосленом може да се умањи зарада само на основу решења директора установе и то након законски спроведеног поступка у коме је доказан правни освнов за умањење зараде. На такво решење сваки запослени има право приговора Школском односно, Управном одбору који, у законском року, треба да одговори на приговоре запослених. У случају да и орган управљања потврди првостепено решење остају нам судски поступци код надлежних судова.

Неопходно је указати на дужност директора да воде поступак против сваког запосленог појединачно и да сваком запосленом донесу решење, које није коначно, те да је орган управљања дужан да исто тако сваком запосленом одговори на приговор.

Дакле, нема никаквих умањења плата без законски проведених поступака.