Borbom za kvalitetno obrazovanje borimo se za ekomski razvoj države! GSPRS „Nezavisnost“

 

Uspeh ne proizilazi iz želje, uspeh proizilazi iz rada, rad treba da bude plaćen, a adekvatna plata u Srbiji se ostvaruje štrajkom! GSPRS „Nezavisnost“

 

I Adekvatne plate su zarazne! GSPRS „Nezavisnost“

 

Štrajk će uspeti jer je jasan cilj, kada znate u koju luku plovite, svi vetrovi su dobri. GSPRS „Nezavisnost“

 

Prošlost obrazovanja ne možemo da izmenimo, ali je budućnost u našim rukama. GSPRS „Nezavisnost“

 

 

Vrednost onoga šta GSPRS „Nezavisnost“ priča ne ogleda u tome šta je rečeno, nego u tome koliko nas Vlada razume, ako nas sada ne razume moramo je urazumiti! GSPRS „Nezavisnost“

 

Razumni zaposleni u obrazovanju se prilagođavaju uslovima u Srbiji, nerazumni uporno nastoje da uslove prilagode sebi. Stoga sav napredak u obrazovanju u Srbiji zavisi od ovih nerazumnih. GSPRS „Nezavisnost“

 

Energiju za štrajk daje borba za opstanak. GSPRS „Nezavisnost“

 

Svi sindikati imaju iste vrline, ali nemaju iste ciljeve. U tome je razlika između njih. GSPRS „Nezavisnost“

 

Štrajk dobija onaj koji je tvrdo odlučio da ga dobije. GSPRS „Nezavisnost“

 

Uspeh je u sindikalnoj borbi, a ne u definisanju zahteva i ciljeva. GSPRS „Nezavisnost“

 

Ono što je prošlo u obrazovanju, više ne postoji; ono što će biti još nije došlo. Pa šta onda postoji? Samo ona tačka u kojoj se ukršta prošlo i buduće. To je tačka u kojoj je sada obrazovanja Srbije, to je ivica ponora. GSPRS „Nezavisnost“

 

Ko zna da štrajk počinje, a ne zna da zna – probudi ga;

Ko ne zna da štrajk počinje, a zna da ne zna – nauči i obavesti ga;

Ko zna da štrajk počinje, a zna da zna – priključi mu se i sledi ga;

Ko ne zna da štrajk počinje, a ne zna da ne zna – obiđi ga. GSPRS „Nezavisnost“

 

 

Vreme ne postoji, postoji samo trenutak, a u tom trenutku GSPRS „Nezavisnost“ organizuje štrajk i zato u taj trenutak treba da uložimo svu svoju snagu.

 

Štrajk je otrov koji u velikim razmerama leči, a u malim ubija. GSPRS „Nezavisnost“

 

Bez hrabrosti štrajk je neuspešan. GSPRS „Nezavisnost“

 

GSPRS „Nezavisnost“ više ne hvale zbog štrajka, to znači da smo na pravom putu.

 

Čovek je ono u šta veruje, a GSPRS „Nezavisnost“ veruje da može da spase obrazovanje u Srbiji.

 

Članovi GSPRS „Nezavisnost“ ne znaju formulu uspeha, ali znaju formulu neuspeha: Pokušaj da udovoljiš Vladi Srbije.

 

Srce, pamet, intelekt i dušu stavi u svaku aktivnost i štrajk će uspeti. GSPRS „Nezavisnost“

 

Budućnost pripada onima koji su u vreme štrajka spremni štrajkovati, a oni koji misle da nema šta više postići ostaće zatečeni u svetu koji više ne postoji. GSPRS „Nezavisnost“