Полазећи од чињенице да у школама, чланицама ГСПРС „Независност“ штрајк није окончан у овом тренутку нема места разговору о надокнади часова на чему инсистира Министрство просвете. Тек по окончању штрајка можемо почети разговоре о евентуалној „надоканди часова“ и предлажемо да се директори позову на упутство министра о сажимању градива за време пандемије грипа у школској 2009/2010. На ГО ГСПРС „НЕЗАВИСНОСТ“ разговараће се о надоканди наставних садржаја након доношења одлуке о прекиду штрајка. До тада на снази остаје рад са часовима скраћеним на 30 минута. За време оваквог облика рада изводи се само настава и полагање испита за ванредне ученике.

У школама нема: седница наставничких већа, стручних актива нити родитељских састанака или отворених врата. Нема седница Школских одбора ни савета родитеља осим у изузетним случајевима када то налажу законске обавезе.У настави се само обрађују нове теме, нема испитивања нити оцењивања.

Наиме, нигде није дефинисано шта се ради када су скраћени часови те је ово препорука како би се сви једнако понашали.