III фаза ново запошљавање

У овој фази се прикупљају подаци о упражњеним радним местима са 60% и више ангажовања, која су упражњена до 31.12.2017. године. У припреми је и четврта фаза која ће обухватити и радна места са 50% ангажовања.