На састанку репрезентативних синдиката запослених у предшколским установама Београда, са градским секретаром Ненадом Радићем, истакнут је тежак материјални положај запослених.

Прихваћена је (одавно достављена МПНТР-у) иницијатива синдиката да је неопходна корекција Уредбе о коефицијентима запослених, не само у предшколским установама, већ и у осталим установама образовања.

Град Београд ће свој предлог Уредбе усагласити са Министарством просвете, Министарством државне управе и локалне самоуправе и репрезентативним синдикатима.

Сагласно чл. 79. и 80. ПКУ за запослене у предшколским установама чији је оснивач град Боеград, сигурно ће бити исплаћена помоћ запосленима, као и средства за новогодишње пакетиће.

Ружица Тодић Брдарић

Ранко Томић