Друго стручно саветовање декана и директора факултета који образују васпитаче за рад у предшколским установама које одржано у Врњачкој Бањи отворили су министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић и помоћник министра за високо образовање др Александар Јовић. Учесници Конференције су такође били и познати професори факултета за образовање васпитача за рад у предшколским установама.
Теме су биле занимљиве, презентација и имплементација у пракси показана је од стране колегиница из ПУ „Звездица“, Сремска Митровица и ПУ „Бошко Буха“, Београд/Палилула.
Представљене су препоруке за прилагођавање студијског програма усклађеног са Стандардима компетенција за професију васпитача и његовог професионалног развоја са Основама програма предшколског васпитања и образовања.
Искуства и резултати из праксе у досадашњој пракси (пилотирање) уз вољу и потребу да се програм „пренесе“ на будуће васпитаче.
ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ