МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ

 

Предмет: Захтев за брисање одредби о штрајку у законима о основном и средњем образовању и васпитању

           Поштовани,

 

Поводом припрема за доношење Измена и допуна Закона о основном образовању и васпитању и Измена и допуна Закона о средњем образовању и васпитању, добили смо од ресорног Министарства просвете, науке и технолошког развоја  предлоге наведених закона.

Потребно је истаћи да смо, као ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, учествовали у изради измена и допуна неведених закона, али нисмо били упознати са коначном верзијом истих, што је уобичајена пракса када је реч о прописима у области образовања и васпитања.

У предлозима оба закона је на идентичан начин регулисано питање права запослених на штрајк, што је, по нашем дубоком уверењу, у супротности са ратификованим конвенцијама МОР-а и позитивним прописима у Републици Србији, као што су важећи Устав Републике Србије и Закон о штрајку, који су до сада регулисали ово питање.

Сматрамо да је важно истаћи да је у процедури доношење новог Закона о штрајку и да су сви синдикати предложили да се институт минимума процеса рада искључиво уређује у оквиру Колективног уговора, осим за 5 делатности од јавног интереса, што је и препорука МОР-а.

Прихватањем предложених одредби минимума процеса рада у делатностима просвете, обезвредио би се инструмент штрајка као основни вид синдикалне борбе запослених за остваривање својих права, зато што би штрајк, по нашем дубоком уверењу, на овај начин практично био укинут.

Из наведених разлога је Извршни одбор ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ донео одлуку да се за мишљење и помоћ обратимо МОР-у, Интернационали образовања и Савету Европе у циљу добијања мишљења о усклађености наведених предлога минимума процеса рада са европским стандардима и донетим резолуцијама МОР-а.

Имајући наведено у виду, предлажемо да се спорне одредбе о штрајку избришу из закона и то у следећим члановима:

 

У Закону о основном образовању и васпитању – чланови: 78. и 79.

У Закону о средњем образовању и васпитању – чланови:  91. и 92.

 

 

У Београду,  20.10.2017.г.                                                     За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

проф. др Томислав Живановић, председник

 

GSPRS NEZAVISNOST