На основу захтева упућеног Влади РС, Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарству финансија и Социјално-економском савету РС, данас, 26.01.2022. године, на иницијативу УГС НЕЗАВИСНОСТ, ова проблематика била је једна од тачака дневног реда Социјално-економског савета РС.

            Подсећамо да су захтеви ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ били следећи:

  1. Додатно повећање плата – цене рада за све запослене у образовном систему за још 15% до краја 2022. године.
  2. Исплата Новогодишње награде у висини од 10.000 динара за све запослене, предвиђене посебним колективним уговорима.
  3. Исплата једнократне материјалне помоћи у висини од 20.000 динара због отежаних услова рада и преоптерећености у условима пандемије, за све запослене до марта 2022. године
  4. Од 1. јануара 2022. године почети са исплатама топлог оброка и регреса за све запослене у образовном систему. Висина топлог оброка износи 20% просечне месечне зараде у РС, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. Висина регреса износи просечну месечну зараду у РС, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике
  5. Иницијатива за куповину станова по регресираној цени за запослене у систему образовања (модел као за војску и полицију и младе брачне парове).

            Поред образложења из захтева, на седници СЕС-а су и усмено, аргументовано и чињенично, изнети разлози за наведене захтеве.

           Поред наведених тачака из захтева, с обзиром да су у току преговори о ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, инсистирао сам да се ресорно министарство посебно заложи како би одредбе договорене у преговорима биле прихваћене и од осталих министарстава, а посебно од Министарства финансија, са чим се сагласио и министар Б. Ружић.

           Министар просвете, науке и технолошког развоја је изнео чињеницу да запослени у образовању у ковид окружењу имају појачано ангажовање и одговорност и да ће инсистирати код премијерке А. Брнабић да се запосленима у образовању исплати једнократна финансијска помоћ. Ово су подржали и сви чланови СЕС-а, уз сугестију ресорном министру и синдикатима да се о свим осталим тачкама што пре разговара на ресорном нивоу. Наведено подразумева и разговор о ефикаснијој примени ПКУ.