Дубоко уверени у неминовност заједничког отпора неправди нанетој запосленима у доуниверзитетском образовном систему, чланови ГСПРС ,,Независност” из предшколских установа донели су на састанку Одбора ПУ одлуку о ступању у штрајк 11. 12. 2018. Имајући на уму специфичности рада у предшколским установама, Одбор ПУ је на истом састанку донео и Упутство о штрајку, којим се ближе дефинишу поступања и активности чланова Синдиката у време штрајка.

         Тако су наше колеге, које су свој професионални живот усмериле ка васпитању и образовању најмлађих, не само пружиле подршку запосленима у основним и средњим школама и домовима ученика, већ и сами постали активни борци против бројних неправди са којима се заједно суочавамо.

         Декларативна подршка властодржаца на свим  нивоима запосленима у предшколским установама широм Србије, препознатљива реторика о непроцењивом значају рада васпитача и техничког особља, показала се у пуноћи своје неискрености у несразмери наметнутих обавеза и неподношљиво ниског материјалног положаја. Стога је буђење ,,предшколаца” очекивана и једина исправна реакција.

                                                                                                                     ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

Одбор предшколских установа

Сузана Лазаревић, председница