После летње паузе, одржана је данас 12. Седница Социјално економског савета града Београда. Сагласно Споразуму о оснивању, делокругу и начину рада СЕС-а града Београда сви социјални партнери су делегирали одређене теме. Испред УГС НЕЗАВИСНОСТ, ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је предожио тему: „Упозорење на обавезу евиденције промета преко фискалне касе субјеката (предузетника) који пружају услугу продаје пекарских производа ученицима (и осталим потрошачима) у школским објектима“.
На седници је једногласно усвојен следећи Закључак:
„Обавезује се Секретаријат за образовање и дечију заштиту да упути свим школама са територије града Београда у којима се врши продаја пекарских и других прехрамбених производа, дописе у којима их упозорава на обавезу евидентирања промета преко фискалне касе.“
На овај начин се води рачуна о интересима како ученика тако и корисника буџетских средстава и истовремено шаље порука да Закон важи за све на које се односи.

У Београду, 06.09.2017.г.                                                                                        Ружица Тодић Брдарић