Насловна2021-12-13T17:10:59+01:00

Пресуда која је узнемирила синдикалну и стручну јавност: Врховни суд – врхунска неправда У ИШЧЕКИВАЊУ ОБЕЋАНОГ ОНИ КОЈИ СЕ ЗАКЛИЊУ У ПОСВЕЋЕНОСТ ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ НЕ ДЕЛЕ НАШУ СУДБИНУ ЗАХТЕВИ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА НА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОМ САВЕТУ Обећана једнократна финансијска помоћ Тим за школе дугује јавности податке ПРОЦЕНАТ ЗАРАЖЕНИХ УЧЕНИКА НИЈЕ ЈЕДИНИ ИНДИКАТОР IX КОНГРЕС ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ Борба за права запослених Борба за правду, протести и штрајкови
20.01. 2022.

ПРОЦЕНАТ ЗАРАЖЕНИХ УЧЕНИКА НИЈЕ ЈЕДИНИ ИНДИКАТОР

Categories: Актуелно, Видео Галерије, издвајамо, Новости|

Извор: N1

„Црвени модел би у многим општинама био врло оптималан, јер би на њега указивали подаци, али када не располажете тим подацима, долазимо у ситуацију као у Војводини да средњошколци са онлајн пређу на комбиновану наставу када са терена добијамо информације да је ситуација гора“, рекла је Весна Војводић из синдиката просветних радника „Независност“.
Како је рекла Војводић, за просветне раднике је најважније да Тим за школе и Министарство просвете „више не мешају моћ и право“.

„Они имају моћ да одреде како ће да изгледа школовање наше деце и у основним и средњим школама широм земље, али им то не даје право да прикривају податке на основу којих доносе одлуке. Јавност не може да дозна која је ситуација по општинама и градовима и да на основу тога ми не можемо да према правилима видимо која би зона рада била најоптималнија. Ако су сами одредили правила, онда је ред да правила поштују. Ако је све чисто и поштено нема разлога да јавност буде ускраћена за те податке“, сматра Војводић.

На питање шта би био предлог просветних радника за почетак другог полугодишта, Војводић је рекла да би наставак школе требало да буде у складу са индикаторима које је Тим за школе донео у августу.
„Ако знамо да није једини индикатор проценат ученика који су заражени, него тамо има и који је број грађана на сто хиљада који су позитивни, онда је јасна ствар зашто се циља нешто друго. Ако смо чули да Нови Сад има дневно око хиљаду заражених, онда је јасно да Нови Сад по тим подацима испуњава услов да пређе у црвену зону. Црвено то значи онлајн настава, мора се увести када имате 300 или више заражених на сто хиљада становника“, рекла је Војводић.

 

29.12. 2021.

ПЛАН ДЕЛОВАЊА ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ СА ПОСЕБНИМ МЕРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Categories: Актуелно, Новости|

Plan delovanja GSPRS NEZAVISNOST

На основу члана 48. став 2. и 3. Закона о родној равноправности („Службени гласник РС“, бр. 52/2021, у даљем тексту: Закон) и члана 3. Правилника о садржају и начину достављања плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова и годишњег извештаја о његовом спровођењу („Службени гласник РС“, бр. 89/2010, у даљем тексту: Правилник), Извршни одбор Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“ (у даљем тексту: ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ) на основу Статута ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ (бр. 285 од 05.10.2021. године) усваја

План деловања ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ са посебним мерама за унапређење родне равноправности за период 01.01.2022. до 31.12.2025.године

I

ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ, у циљу постизања равномерније заступљености полова, Планом деловања са посебним мерама за унапређење родне равноправности за период 01.01.2022. до 31.12.2025. године (у даљем тексту: План деловања), утврђује:
1. мере и процедуре за унапређење родне равноправности;
2. лица која су одговорна за реализацију мера и процедура (носиоце активности) и извршиоце планираних мера и процедура;
3. рокове у којима ће се планиране мере реализовати и почети да се примењују утврђене процедуре.

Подаци у Плану деловања односе се на стање у ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ на дан 31.12.2021. године.

II
ПЛАН МЕРА

ПОДАЦИ О ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ:
Назив и седиште ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, Нушићева 21. Београд
Порески идентификациони број (ПИБ) 100046164
Број и датум решења о упису у Регистар код надлежног државног органа 110-00-159/92 од 08.06.1992. године

Матични број 06008216
Шифра делатности 9420

УКУПАН БРОЈ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА, РАЗВРСТАН ПО ПОЛНОЈ СТРУКТУРИ
Укупно 113
Мушкарци 66
Жене 47

КОНГРЕС ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ
Укупно 67
Мушкарци 39
Жене 28

ГЛАВНИ ОДБОР ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ
Укупно 31
Мушкарци 19
Жене 12

ИЗВРШНИ ОДБОР ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ
Укупно 10
Мушкарци 6
Жене 4

НАДЗОРНИ ОДБОР ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ
Укупно 5
Мушкарци 3
Жене 2

Подаци о мерама и процедурама које су омогућиле или које ће омогућити подстицање или унапређивање родне равноправности и уравнотежене заступљености полова у органима и обезбедити активно учешће мање заступљеног пола у саставу и раду органа

МЕРЕ И ПРОЦЕДУРЕ:

Опис мере или процедуре: Смањење платног јаза између жена и мушкараца у органима управљања на свим нивоима синдикалног организовања и деловања, и повећање учешће жена у високо плаћеним пословима.
Ова мера има за циљ смањењу платног јаза између жена и мушкараца све до њеног потпуног елиминисања. Мера укључује одговарајућа истраживања и анализе о узроцима платног јаза на нивоима синдикалног организовања и деловања, нарочи међу изабраним лицима.
Неопходно је извршити едукативне кампање и активности које подижу свест о овом проблему међу члановима синдиката у циљу препознавања проблема и препознавања примене добрих пракси.
Ова мера укључује и отклањање баријера које жене имају у напредовању у органима управљања у синдикату. Међутим, на основу извршених анализа и округлих столова утврђено је да жене не желе да улазе у органе одлучивања у синдикату, само на основу задовољења процентуалних квота; напротив, жене желе да учествују у раду органа управљања у синдикалним организацијама на основу квалитета својег деловања, едукације и квалитетног активизма.
Сходно изнетом, неопходно је извршити јачање капацитета, кроз институције трипартитног дијалога и у синдикалном животу кроз обезбеђивање равноправног учешћа жена и мушкараца.
Ова мера је усмерена на унапређењу институционалног оквира синдикалног организовања и деловања, у коме се одвија синдикално деловање и где се успостављају претпоставке за постизање родне равноправности, кроз равноправно учешће жена и мушкараца, нарочито у органима надлежним за одлучивање.
Кроз синдикално организовање и деловање треба омогућити једнаке шансе и могућности женама и мушкарцима у синдикалном деловању као актера који учествују у синдикалном животу и кроз активно учешће грађанки као активисткиња у одлучивању у заштити људских и синдикалних слобода и права.
Мера је усмерена на континуираном унапређењу знања и компетенција жена које учествују у синдикалном деловању, а окружење треба да створи амбијент у којем ће се разбити родни стереотипи и предрасуде и омогућити адекватно информисање најшире јавности везаних за родну равноправност у органима одлучивања и свакодневном синдикалном организовању и деловању.
Циљ мера је смањење родног јаза и ефекти ових мера огледаће се у успостављању амбијента за подизању капацитета и компетенција актера који учествују у синдикалном организовању и деловању кроз право на равноправно учешће у одлучивању и информисању као претпоставке за равноправно учешће жена и мушкараца у синдикалној сцени Републике Србије.
Лице одговорно за реализацију (носилац активности): Срђан Словић, председник.
Извршиоци посебних мера за унапређење родне равноправности: Јелена Радовић, секретар.

Рок у ком ће се мера реализовати, тј. почети да се примењује утврђена процедура: реализација мера је у току и спроводиће се у континуитету у периоду 2022-2025.год.

У Београду, 28.12.2021.г

Извршни одбор ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ

Срђан Словић, председник

29.12. 2021.

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Categories: Актуелно, Новости|

Izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti GSPRS NEZAVISNOST

Извештај о остваривању родне равноправности

У складу са чланом 66. став 5. Закона о родној равноправности („Службени гласник РС“, бр. 52/2021, у даљем тексту: Закон) и члана 4. став 2. и члана 5. Правилника о садржају и начину достављања плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова и годишњег извештаја о његовом спровођењу („Службени гласник РС“, бр. 89/2010, у даљем тексту: Правилник), Извршни одбор Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“ (у даљем текасту: ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ) на основу Статута ГС ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ (бр. 285 од 05.10.2021. године) доноси

Извештај о остваривању родне равноправности
за период 2021 – 2026. године.
након редовних избора на Конгресу ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ

Подаци ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ:

Назив:Грански синдникат просветних радника Србије „Независност“
Седиште: Нушићева 21, Београд
Порески идентификациони број (ПИБ):100046164
Број и датум решења о упису у Регистар код надлежног државног органа:110-00-159/92 од 08.06.1992. године
Матични број:06008216
Шифра делатности: 9420

Органи :

Конгрес ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ

Укупан број изабраних лица: 67
Број изабраних лица разврстан по полној структури:
Ж 28 М 39

Главни одбор ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ:

Укупан број изабраних лица 31
Број изабраних лица разврстан по полној структури:
Ж 12 М 19

Извршни одбор ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ:

Укупан број изабраних лица 10
Број изабраних лица разврстан по полној структури:
Ж 4 М 6
Надзорни одбор ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ:

Укупан број изабраних лица 5
Број изабраних лица разврстан по полној структури:
Ж 3 М 2

Подаци о променама (2016 – 2021.):

Подаци о променама у полној структури изабраних лица у претходном мандатном периоду од 2016 – 2021. године:
Укупан број изабраних лица: 52
Број изабраних лица разврстан по полној структури:
Ж 13 М 39

Органи:

Главни одбор ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ:

Укупан број изабраних лица: 36
Број изабраних лица разврстан по полној структури:
Ж 10 М 26

Извршни одбор ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ:

Укупан број изабраних лица 11
Број изабраних лица разврстан по полној структури:
Ж 2 М 9

Надзорни одбор ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ:

Укупан број изабраних лица 5
Број изабраних лица разврстан по полној структури:
Ж 1 М 4

Коментар:
На основу Статута ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ изабрана лица за органе ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ редовно се бирају на мандатни период од 5 година и у случају ванредних избора у складу са Статутом ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ, биће поднет извештај сходно члану 66. став 5. Закона.

У Београду, 28.12.2021. г

Извршни одбор ГС ПРС НЕЗАВИСНОСТ

Срђан Словић, председник

 

27.12. 2021.

СЛЕДЕ ЛИ МАСОВНА ОТПУШТАЊА НАСТАВНИКА?

Categories: Актуелно, Новости|

Извор: Нова С

СЛЕДЕ ЛИ МАСОВНА ОТПУШТАЊА НАСТАВНИКА – МОЖДА И ДО 7 ОДСТО УГРОЖЕНИХ?
Скупштина Србије усвојила је измене и допуне пет закона из области образовања, а синдикати просветара критиковали су овај потез наводећи да нису питани за мишљење, а ни обавештени о овим изменама. Посебне критике упућене су на рачун комбинованих одељења. Наставници се прибојавају да би такав начин организације рада могао да доведе и до тога да велики број наставника буде проглашен технолошким вишком.

Из Синдиката образовања Србије раније су навели да ће „спајање“ два, три или четири разреда у комбиновано одељење, због узраста ученика, природе планова и програма наставе и учења, који се реализују, несумњиво негативно утицати на квалитет наставе.
Весна Војводић Митровић из Синдиката просветних радника „Независност“ за „Нову“ каже да је питање колико је такав модел добар за децу у српским школама и упозорава на његове последице – технолошке вишкове.

„Ако ћу ја предавати српски језик и књижевност ученицима одређеног узраста, а моја колегница старијим ђацима исти предмет, то значи да радимо обе, али ако се наметне појединцу да он ради комбиновано са ученицима различитог узраста, онда ‘отпада’ друга особа“, упозорава Војводић Митровић.
Она каже да не зна колико би били технолошки вишкови због комбинованих одељања, али додаје да не очекује „непријатне ломове“ пре избора наредне године јер „власт не жели да разљути грађане“.
„Ако нам се каже како ми стојимо никад боље финансијски, па како онда нема новаца за наставнике који би могли у једном рационалном и нормалном систему да предају и где ће више њих бити ангажовано“, каже наша саговорница.

„Битно је нагласити да није било неке јавне расправе која би омогућила да се просветари укључе у размишљање и допуну допуна и измена које треба да подигну квалитет нашег система образовања и васпитања“, рекла је Војводић Митровић.

Она је подсетила да је председник Србије Александар Вучић недавно повукао спорни Закон о експропријацији јер није било јавне расправе.
„Ми као грађани можемо да закључимо да је то битно за неке друге области нашег живота будући да се макар декларативно залажемо за то да је образовање кључ наше будућности, тако да мислим да је ствар овде јасна“, каже наша саговорница.

Војводић Митровић истиче да су законске новине „недовољно усмерене ка квалитативним помацима“.
Она је истакла да је требало смањити број ученика по одељењима по градским срединама, нарочито по гимназијама, где је знатно више него 30 ученика.
Ту је рад далеко од квалитетног и то демотивише и ученике и наставнике, јер је немогуће у таквим околностима ваљано функционисати, оцењује Војводић Митровић.

16.12. 2021.

САСТАНАК СА СЕКРЕТАРОМ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ ГРАДА БЕОГРАДА

Categories: Актуелно, Новости|

Након састанка код градоначелника града Београда (08.12.2021. године) и захтева репрезентативних синдиката запослених у предшколским установама града Београда одржан је састанак са секретаром Секретаријата за образовање и дечју заштиту Славком Гаком.

Славко Гак је обавестио присутне о следећем:

  • Поред увећања плате од 7% које је предвиђено буџетом Републике Србије, запосленима у предшколским установама града Београда додатно ће бити увећана цена рада за 6% из буџета града Београда.
  • Солидарна помоћ за 2021. годину, у износу од 25.000,00 динара, за запослене у предшколским установама града Београда, биће исплаћена у првом кварталу 2022. године.
  • Новогодишња награда (помоћ у виду честитке пред Нову годину) за 2021. годину, у износу од 5.000,00 динара, биће исплаћена у децембру 2021. године.
  • За Новогодишње пакетиће за децу запослених обезбеђено је по 6.000,00 динара.

У Београду, 16.12.2021. године

Ранко Томић

Оригинални документ

Go to Top