БУЏЕТ ЗА ПУТОВАЊА ЈЕДНОГ МИНИСТАРСТВА ЈЕДНАК ПОЛОВИНИ НОВЦА ПРЕДВИЂЕНОГ ЗА СВА ОСТАЛА ЗАЈЕДНО

//БУЏЕТ ЗА ПУТОВАЊА ЈЕДНОГ МИНИСТАРСТВА ЈЕДНАК ПОЛОВИНИ НОВЦА ПРЕДВИЂЕНОГ ЗА СВА ОСТАЛА ЗАЈЕДНО