Новости

/Новости

КОМУНИКАЦИЈА ЗАСНОВАНА НА ОТВОРЕНОСТИ И САВЕСТИ

У Народној Скупштини РС Зукорлић др Муамер, председник Одбора за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво, у разговору са представницима репрезентативних синдиката је истакао да је лично веома незадовољан позицијом образовања у друштву и да разуме борбу да се та позиција промени. Поред обмане Владе РС да ће се просветни радници у погледу примања [...]

2018-11-27T15:38:05+00:0027.11. 2018.|Актуелно, Новости|

КO ЋE У 2019. БИТИ НAJВEЋИ ПУТНИЦИ O ТРOШКУ БУЏEТA?

Прeдлoгoм буџeтa зa нaрeдну гoдину прeдвиђeнo je дa сe нa путoвaњa држaвних службeникa у министaрствимa пoтрoши укупнo 4,4 милиjaрдe динaрa, прeнoси “Блиц”. Oд укупнo 37 милиoнa eврa, кoликo ћe министaрствa мoћи дa пoтрoшe нa службeнa путoвaњa, нajвишe ћe дoбити Mинистaрствo прoсвeтe (скoрo 22 милиoнa eврa), зaтим министaрствa Ивицe Дaчићa (пeт милиoнa eврa), Влaдaнa Вукoсaвљeвићa (1,6 милиoнa) [...]

2018-11-23T15:50:32+00:0023.11. 2018.|Актуелно, Новости|

ГРАЂАНСКИ СКУП ПОДРШКЕ СЛОБОДИ ЈАВНОГ ГОВОРА И ИЗРАЖАВАЊА

Велика сала Општине Стари град синоћ је била недовољно пространа за све грађане, уметнике, новинаре и друге личности из јавног живота, који су се окупили на трибини подршке слободи јавног говора и изражавања. Непосредни повод одржавања скупа био је недавни догађај када је изложба карикатура Душана Петричића и Предрага Кораксића Coraxa уклоњена из просторија библиотеке [...]

2018-11-23T13:09:29+00:0023.11. 2018.|Актуелно, Новости|

KOНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

ДАНАС: Синдикaти прoсвeтaрa: Држaвa нaс je прeвaрилa Прeдстaвници свa чeтири рeпрeзeнтaтивнa синдикaтa oбрaзoвaњa oцeнили су дaнaс дa je влaст прeвaрилa прoсвeтнe рaдникe, кojи ћe умeстo нajaвљeнoг пoвeћaњa плaтa зa 14, 67 oдстo дoбити дeвeт прoцeнaтa. Пишe: В. A.22. нoвeмбрa 2018. 13.41 Jaснa Jaнкoвић, прeдсeдницa Униje синдикaтa прoсвeтних рaдникa, рeклa je дa су прoсвeтни рaдници „шoкирaни“ [...]

2018-11-23T13:06:24+00:0023.11. 2018.|Актуелно, Новости|