ЗАХТЕВИ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА НА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОМ САВЕТУ

ЗАХТЕВИ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА НА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОМ САВЕТУ

Обећана стратегија дугорочног побољшања материјалног положаја запослених у образовању

На основу захтева упућеног Социјално-економском савету Републике Србије, 22.11.2022. године, а на инсистирање председнице УГС НЕЗАВИСНОСТ, Ч. Андрић, данас су одржана два састанка.
На првом састанку разматрана је тема лошег материјалног положаја запослених образовању, у присуству премијерке, А. Брнабић, министра просвете, Б. Ружића, министра за рад запошљавање, борачка и социјална питања, Н. Селаковића, чланова СЕС-а УГС НЕЗАВИСНОСТ и СССС, председника ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, С. Словића, потпредседника ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, С. Дерења, и председнице СОС-а В. Илић са сарадницима.
Представници ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ су изнели податке о неодрживо лошем материјалном положају запослених у образовању, посебно нагласивши чињеницу да су запослени у образовању, због одлагања примене платних разреда и платних група, оштећени за 27%. Такође су указали на неприхватљив однос између плате наставника (са високим образовањем) и просечне зараде у Србији, будући да је плата наставника за око 10%, нижа од просечне зараде у Србији.
Подсећамо на захтеве које је ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ крајем прошле године проследио Социјално-економском савету:
1. Повећање плата – цене рада за све запослене у образовном систему за 25% за 2023. годину.
2. Исплату Новогодишње награде, предвиђене посебним колективним уговорима, у висини од 20.000 динара за све запослене у образовном систему.
3. Исплату једнократне материјалне помоћи у висини од 20.000 динара због отежаних услова рада и преоптерећености, за све запослене до марта 2023. године.
4. Од 1. јануара 2023. године почети са исплатама топлог оброка и регреса за све запослене у образовном систему. Висина топлог оброка износи 20% просечне месечне зараде у РС, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. Висина регреса износи просечну месечну зараду у РС, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.
5. Иницијатива за куповину станова по регресираној цени за запослене у систему образовања (модел као за војску и полицију и младе брачне парове).
Тема материјалног положаја запослених у образовању била је једна од тачака дневног реда и на данашњој седници Социјално-економског савета. Овом састанку, поред председнице УГС НЕЗАВИСНОСТ, Ч. Андрић, присуствовао је и председник ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, С. Словић. Премијерка, А. Брнабић, известила је Социјално-економски савет да је на састанку који је претходио договорена стратегија дугорочног рашавања материјалног положаја запослених у образовању. У вези са тим, премијерка је обећала хитне разговоре са Министарством просвете и, пре свега, са Министарством финансија. Сви учесници сагласили су се да је неприхватљиво даље задржавање овако ниског нивоа плата у просвети, чак и испод републичког просека.

У Београду,                                                                                               ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
24.04.2023. г                                                                                            Срђан Словић, председник