Актуелно

//Актуелно

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УСТАНОВЕ КОЈА ОБАВЉА ДЕЛАТННОСТ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA (Sl_ glasnik RS, br__docx

2018-06-15T20:58:11+00:00 15.06. 2018.|Актуелно, Новости|

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УСТАНОВЕ КОЈА ОБАВЉА ДЕЛАТННОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA (Sl_ glasnik RS, br_ 452018)

2018-06-15T20:53:22+00:00 15.06. 2018.|Актуелно, Новости|

КОНТРОЛИСАНО ЗАПОШЉАВАЊЕ У ПРОСВЕТИ

На данашњем састанку у Министарству  просвете, науке и технолошког развоја, министар Младен Шарчевић је упознао представнике синдиката „Независност“ са активностима које спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе на изради Закона о платним разредима и групама „и добром стартном позицијом за преговоре запослених у образовању“. У јулу месецу се очекује заједнички састанак свих министара јавног [...]

2018-06-13T14:08:03+00:00 13.06. 2018.|Актуелно, Новости|

EКСКУРЗИJE ВИКEНДOМ НИСУ ЗAБРAЊEНE

Лист ДAНAС В. Aндрић   Извoђeњe eкскурзиje и тoкoм викeндa пoстaлa je чeстa прaксa у oснoвним и срeдњим шкoлaмa збoг чeгa пojeдини нaстaвници нeгoдуjу. Oни су сe oбрaтили рeдaкциjи Дaнaсa питajући дa ли je Mинистaрствo прoсвeтe упoзнaтo сa oвaквoм ситуaциjoм, дa ли je тo дoзвoљeнo и дa ли би њихoвo oдсуствo oд кућe нeдeљoм трeбaлo [...]

2018-05-28T09:47:20+00:00 28.05. 2018.|Актуелно, Новости|

ЗАКОН О ШТРАЈКУ ВРАЋЕН НА РАДНУ ГРУПУ

Захваљујући залагању УГС НЕЗАВИСНОСТ, на Колегијуму СЕС-а РС донета је важна одлука да се Закон о штрајку врати Радној групи за израду Нацрта Закона о штрајку на поновни рад! Овим се одлука УГС НЕЗАВИСНОСТ о бојкоту јавне расправе поводом наведеног Закона, показала као исправна.                       [...]

2018-05-18T10:53:44+00:00 18.05. 2018.|Актуелно, Новости|