– Родитељи будућих бруцоша муку муче са финансијама још од октобра, како би својим наследницима обезбедили припрему за пријемни на жељеном факултету у јуну. Цене се крећу од 5.400 динара на Економском, до 1.500 евра на Архитектонском факултету.

Цене зависе од фонда часова и атрактивности самог факултета, а издвајају се Архитектонски факултет по цени и Филолошки по могућности онлајн припреме.

– Припремни курс на факултетима није обавезујући ни за кога и похађа га ко хоће, а министарство није надлежно за контролу ових случајева – каже Велимир Тмушић, начелник Републичке просветне инспекције.

Одговор на питање ко доноси одлуку о одржавању припремних курсева на факултетима покушали смо да, осим у Министарству просвете, нађемо и на Београдском универзитету и другим факултетима. Према речима Неде Бокан, проректора за наставу овог универзитета, одржавање ових курсева ствар је сваког појединачног факултета.

– Припремни курсеви нису планирани као основна и обавезна делатност, па одлуку о њима доноси Наставно-научно веће, а цену одређује Савет факултета, као и све остале активности. Новац за курс обезбеђују сами кандидати – каже Бокан.

На већини факултета Београдског универзитета постоје припреме за пријемне испите, али се њихова цена разликује од факултета до факултета. Тако је на Фармацеутском факултету у припреме укључено 80 часова из математике и хемије, који трају од децембра до маја, а цена је 54.000 динара. Будући студенти могу да се одлуче за један од ова два предмета и плате половину суме.

– Одлуку о одржавању ових часова као облика припреме за полагање пријемног испита доноси руководство факултета, а средства се надокнађују новцем будућих студената. Новац од припреме даље се улаже у штампање материјала, литературе, у простор за одржавање наставе и професоре који дају часове. Не добијамо никаква средства од државе за одржавање припремне наставе, јер она није обавезна делатност факултета, мада би била пожељна. Онима који похађају ове часове нудимо плаћање у више рата, а цену већ годинама нисмо мењали – објашњава Зорица Вујовић, продекан за финансије овог факултета.

Председница удружења „Родитељ“ Драгана Ћорић упозорава родитеље да уложени новац не даје никакву гаранцију.

– Ови курсеви нису гаранција да ће неко успети да се упише на жељени факултет, па се поставља питање шта је са оном децом чији родитељи не могу да приуште ове припреме. Зато цене за ове курсеве не би смеле бити високе, а неки би могли да буду и бесплатни, као што је то случај на појединим факултетима у Новом Саду – каже Ћорићева.

ТАБЕЛА

Цене припремних курсева

Грађевински факултет (од 5. фебруара) 40 часова 29.000 динара

ектротехнички факултет 60 часова 24.500 по предмету

Учитељски факултет (од марта) 30.500

Стоматолошки факултет (од фебруара) 24.000 по предмету

Економски факултет 5.400

Правни факултет 10.000

Филолошки (онлајн) 20.000

Факултет спорта 22.600 месечни пакет

Архитектонски факултет (октобар-мај) 1.510 евра

Приватни часови око 10 евра / 90 минута

ПРАВДА