Министар просвете је донео Правилник о калдендару за основне и средње школе у школској 2011/2012.години, а који је објављен у „Просветном гласнику“.

ПРАВИЛНИК О КАЛЕНДАРУ