Seminar1
U subotu i nedelju, 8. i 9. novembra 2014. godine, u sali za sastanke UGS „Nezavisnost“ u Beogradu, realizovan je seminar sa programom „Autoritet, ta teška strana reč!“.
Učesnici su bili zaposleni iz 10 srednjih i 4 osnovne škole sa područja gradskih opština Beograda i Pančeva, koji su članovi ili poverenici ovog Sindikata u svojim školama.
Izjava učesnika/ce (koja nama liči na haiku poeziju) jezgrovito dočarava utisak većine učesnika:
„Veoma angažuje , uključujei nudi rešenja, izvrsno!“

Proverite tačnost konstatacije uvidom u ocene, tekstove i sadržaj video izjava učesnika ovog seminara, koje možete naći na stranicama sajta „ODSTAR“.

Svi elementi u punoj meri potvrđuju obostrano zadovoljstvo uspostavljenom saradnjom između Sindikata i Udruženja za podršku vaspitanju i obrazovanju „ODSTAR“ iz Šapca.
Sa nestrpljenjem se očekuje realizacija sledećeg seminara.