prijemni11

У Војводини овог септембра неће бити попуњене све клупе у одељењима првака. Наиме, како је на 752 места конкурисао тек који свршени осмак више, после сита и решета на пријемним испитима,услов да се рангирају за упис у ове школе, по прелиминарним резултатима пријемних испита који су на огласним таблама ових школа осванули данас, стекло је 663. С обзиром на то да се ови испити разликују по врстама школа, празних клупа ће бити више него што је разлика између, овако збирно гледано, броја места и броја оних који су испит положили, то јест биће и оних који су испит положили, али су ипак остали испод црте која омогућава упис у жељену школу.

У седам музичких школа у Војводини ове године је за упис на 316 места конкурисао 281 свршени осмак, а пријемни је положило 264. У Музичкој школи у Зрењанину од 18 пријављених за 16 места на смеру за музичке извођаче пријемни је положило 17, док је свих 17 пријављених положило пријемни за 12 места на смеру за музичке сараднике, а од девет пријављених за осам места на смеру за дизајнере звука пријемни је прошло шест, тако да у овој школи празних клупа неће бити. Сва места попуњена су и у Музичкој школи у Сомбору, где је свих осам пријављених кандидата положило пријемни за исти број места на смеру за музичке сараднике. За исти број места на смеру за музичке извођаче, од десет пријављених пријемни их је положило девет, а за такође осам места на смеру за дизајнере звука је пријемни положило свих десеторо пријављених. Сва места су попуњена и у Музичкој школи „Исидор Бајић” у Новом Саду, у којој је за 35 места на смеру за музичке извођаче конкурисао 51 кандидат, а пријемни положило 47, док је за 25 места на смеру за музичке сараднике конкурисало њих 27, а пријемни положило 25. Они који су у овим школама остали испод црте могу покушати да се упишу у музичке школе у Панчеву, Вршцу, Сремској Митровици и Суботици, у којима је остало слободних места. У Панчеву је свих седам кандидата положило пријемни на смеру за музичке сараднике, па је остало још девет слободних места, док је на смеру за музичке извођаче, од 20 пријављених, испит положило 19 па има још пет слободних места. У Сремској Митровици, где је расписан конкурс за попуну по 15 места, од 15 кандидата за смер музичког извођача пријемни је прошло десет, тако да има још пет места, а на смеру за музичког сарадника свих осам пријављених положило је пријемни па је остало још седам места. У Музичкој школи у Вршцу има још шест места на смеру за музичке извођаче јер је, од 20 пријављених, пријемни положило 18, а конкурс је расписан за попуну 24 места. На смеру за музичке сараднике у овој школи слободно је свих осам места јер се нико није ни пријавио. У Музичкој школи у Суботици сва места су попуњена једино на смеру за музичке извођаче с наставом и на српском и на мађарском језику, где је на по десет места конкурисало десет, односно 12 кандидата, а испит је на сваком језику положило по десеторо. На смеру за музичке сараднике и етномузикологе, где има по 14 места на сваком језику, конкурисало је 14 кандидата за српски и 16 за мађарски језик, а пријемни је положило осам на српском и 14 на мађарском, тако да има још четири слободна места на овом смеру за наставу на српском језику. На смеру за дизајнере звука, где има по осам места на сваком језику, било је пријављено само седам кандидата за наставу на српском, а пријемни је положило четворо, па има још три места на овом језику и свих осам на мађарском. На смеру за црквену музику, где такође има по осам места, било је пријављено само шест кандидата за наставу на мађарском, а пријемни положило четворо, а на смеру за џез музику од осам пријављених за наставу на мађарском пријемни је положило седам, па је остало још једно слободно место на овом језику и свих осам у одељењу с наставом на српском.

Ситуација је слична и у војвођанским балетским школама, где је за укупно 44 места на пријемни изашло 34 кандидата, а положило га 30. И док је Балетска школа у Панчеву, у којој је на по шест места на смеровима за класични и савремени балет конкурисало осам, односно десет кандидата, а пријемни за смер класичног балета положило седам, а за смер савремене игре девет, попуњена, у Новом Саду има слободних места. У овој школи је од седам пријављених за осам места на класичном балету пријемни положило шест, а на савременој игри, где такође има осам места а конкурисало је девет кандидата, пријемни је прошло осам, док се за осам места на смеру народних игара није пријавио нико.

Сва места нису попуњена ни у клупама за математичке таленте, где је на укупно 60 места конкурисало 73 кандидата, а пријемни прошло 57. У Гимназији „Бољаи” у Сенти, у којој се настава одвија на мађарском језику, на 24 места конкурисало је 20 кандидата, а пријемни је положило 19, док је у Гимназији „Јован Јовановић Змај” у Новом Саду на 40 места конкурисало 49 свршених осмака, а пријемни је положило 38.

Празних места остало је и у обе гимназије за језичке таленте у Војводни, у којима је на 192 места конкурисало 216 свршених осмака, а пријемни положило 173. У Карловачкој гимназији на 144 места на смеровима за енглески, немачки, италијански, шпански, руски, кинески и класичне језике конкурисало је 158 кандидата, а пријемни испит положило 133, док је у Гимназији „Деже Костолањи” у Суботици, у којој се настава одвија на мађарском језику, а има по 24 места на смеровима за енглески и немачки језик, стигло 44, односно 14 пријава, а испит је прошло 32 кандидата за одељење енглеског језика и осам за одељење немачког.

У дизајнерским одељењима у војвођанским школама такође је остало слободних места, али само у одељењима с наставом на мађарском језику. У Школи за дизајн у Новом Саду на 100 места с наставом на српском језику конкурисало је 117 осмака, а пријемни положило 106, тако да слободних места нема, али се зато за 20 места у одељењу с наставом на мађарском пријавило само пет кандидата и мада су сви положили пријемни, остало је 15 слободних места. На ова места моћи ће се уписати они који су остали испод црте на списку за одељење ликовних техничара с наставом на мађарском језику у Гимназији „Бољаи” у Сенти. У овој школи се за 20 места у поменутом одељењу пријавило 30 кандидата, а пријемни положило 28.

Д. Девечерски

Билингвалци навалили на енглески

 

Од билингвалних одељења у септембру ће у Гимназији „Јован Јовановић Змај” у Новом Саду бити попуњено само оно у којем ће се део наставе одвијати на енглеском језику. Наиме, од 42 пријављених за 15 места у овом одељењу пријемни је положило 38. За 15 места у одељењу с делом наставе на немачком пријавило се осам кандидата, а пријемни је положило шест, док је за 15 места у одељењу с француским пријемни положило свих петоро пријављених, а за исти број места у одељењу с руским језиком нико се није ни пријавио.

Коначни резултати у петак

 

На ове, прелиминарне разултате пријемних испита кандидати који сматрају да су оштећени могу се данас жалити. Коначни резултати пријемних испита на огласним таблама школа за таленте биће истакнути у петак.