Blokada Filološkog fakulteta biće nastavljena i tokom noći, odlučeno na Plenumu akademaca * Studenti su izglasali da se distanciraju od Studentske konferencije univerziteta Srbije (SKONUS) koju vode predstavnici studentskih parlamenata

Predstavnik studenata rekao nam je u telefonskoj izjavi da je deo štrajkača otišao kući, ali su utvrđene radne grupe koje će ostati na fakultetu tokom večeri.

Plenum je trajao oko tri sata i na njemu su potvrđeni raniji zahtevi studenata – 48 bodova za budžet i prelazak na narednu godinu, ukidanje rangiranja, smanjenje školarina na tri minimalne mesečne plate Srbiji i vraćanje apsolventskog roka. Akademci su na zasedanju odlučili da se distanciraju od rada SKONUS-a.

„Nastavljamo da širimo ideju blokade i direktne demokratije“, rekao nam je jedan od studentskih delegata u ponedeljak popodne. Kako sazanajemo, studenti su od upravnika katedri dobili pismeno saopštenje za koje tvrde da je „sramno i ponižavajuće“, kao i da „sadrži gomilu birokratskih floskula“.

Dekanica Filološkog fakulteta Aleksandra Vraneš dala je u ponedeljak agenciji Beta kontradiktornu izjavu: „Blokirali su fakultet i onemogućili studentima da dolaze na nastavu. To nisu studenti Filološkog fakulteta, mada među njima ima i naših studenata, ali i studenata drugih fakulteta i drugih univerziteta“, rekla je Aleksandra Vraneš.

Na studentskom zboru, koji je održan oko podneva ispred zgrade Filološkog, organizatori pobune obratili su se sa balkona fakulteta okupljenima, i tom prilikom su napomenuli je da će blokada trajati do ispunjenja zahteva. Štrajkači su rekli da iza protesta ne stoji ni jedna studentska ni politička organizacija.

Od sedam ujutru studenti su preuzeli zgradu Filološkog fakulteta u Beogradu. Predavanja su prekinuta, slušaonice su zatvorene, studenti su na hodnicima, okačeni su transparenti, pušta se muzika. Ispred fakulteta se nalazi policijska marica. Svi studenti koji učestvuju u pobuni nose crvene trake oko ruke. Na vratima slušaonica su stolovi kojima su pregrađeni ulazi.

Photo: Dušan Komarčević

 

Akademci su istakli da ne planiraju da kontaktiraju Ministarstvo obrazovanja, nego čekaju da neko iz Ministarstva kontaktira njih, s obzirom na to da je pomoćnik ministra prosvete Slobodan Jauković nije pokazao razumevanje niti interesovanje za studentske zahteve tokom poslednjeg sastanka 14. oktobra.

Na Filološkom od ponedeljka funkcionišu samo šalteri za administrativne potrebe i ispred njih se čeka u redovima.

Studenti su pozvali kolege sa drugih fakulteta da im se pridruže u blokadi, tako što će blokirati zgrade svojih fakulteta.

Sve najnovije informacije biće objavljene na plenumfiloloskog.blog.spot

*****

Photo: Dušan Komarčević

SAOPŠTENJE STUDENATA FILOLOŠKOG FAKULTETA

Ministarstvo obrazovanja je u petak 14.10.2011. odbilo da ispuni zahteve studentskog protesta, pritom obrazlažući da mi nemamo nikakav legitimitet i da mogu prihvatiti pregovore jedino sa Studentskom konferencijom univerziteta Srbije (SKONUS), a koja nas je prva i dovela do postojeće situacije.

Ostavljeni bez odgovora i drugih metoda borbe, studenti su na plenumu nakon protesta koji je održan u petak 14.10.2011. odlučili da je blokada fakulteta jedini mogući i efikasni metod borbe koji preuzimamo. Filološki fakultet je od danas u blokadi, sva nastava se odlaže do daljenjeg i zgrada fakulteta se nalazi pod kontrolom studenata. Izuzev nastave, sve ostale aktivnosti će se odvijati kao i do sada. Tokom blokade će se organizovati alternativna dešavanja i edukativne ativnosti organizovane od strane samih studenata.

Ovim pokušavamo da ukažemo na ponižavajuće teške i nepodnošljive uslove u kojima se danas nalazi studentska populacija, a koji proizvode drastične posledice na sam život studenta, porodice koje studente izdržavaju, pa samim tim i na celo društvo. Studiranje postaje onemogućeno sve većem broju ljudi, finansijski i društveni teret koji studenti nose na svojim leđima postaje praktično nemoguće podneti. Računi, stan, hrana, knjige, školarine su neki od mnogih problema sa kojima se danas studenti sami bore bivajući primorani da paralelno sa studijama traže zaposlenje koje im nije zagarantovano čak ni nakon završetka studija. Krenuli smo putem koji ima za cilj preokrenuti ovu situaciju po svaku cenu.

Photo: Dušan Komarčević

 

Blokada koju mi sprovodimo nije napad, već sama odbrana obrazovanja. Sve što danas pokrećemo može se videti samo kao najprogresivniji pokret u današnjem društvu, pokret koji je samoorganizovan na principima demokratije i bez ikakvih predstavnika i studentskih organizacija koje godinama podržavaju tok u kome se visoko obrazovanje usmeravalo. Mi danas stajemo u odbranu studentske autonomije, u odbranu demokratije i u odbranu obrazovanja koje mora biti dostupno svima. Ovo nije ograničena studentska borba, ovo je društvena borba i borba za slobodnije i pravednije društvo. Zato, spremni smo da se povežemo svakom samoorganizovanom društvenom borbom koja deli naše stavove i pozivamo sve koji to žele i mogu da se pridruže studentskoj borbi i blokadama fakulteta koje su u toku i koje predstoje. Takođe, pozivamo sve koleginice i kolege da tokom blokade okupiraju svoj fakultet i iskoriste njegove resurse i kapacitete u aktivnosti koje će biti edukativne, radne i dalje organizacione prirode. Blokadom otvaramo univerzitet, nakon svega ona za nas predstavlja festival svetlosti i zvuka koji nas može vratiti u život. Oslobodićemo univerzitet i očuvati ga slobodnim!

Znanje nije roba! Svi u blokade!

Plenum studentkinja i studenata Filološkog fakulteta u Beogradu

е-novine