У складу са Програмом рада за 2017. годину, УГС НЕЗАВИСНОСТ обележиће Дан безбедности и здравља на раду у Републици Србији – 28. април перформансом под називом „ТИШИНА СЕ ЈАЧЕ ЧУЈЕ“ – Минут ћутања за погинуле на радном месту.
У 2016. години укупно 42 наших колега и колегиница није се вратило својим породицама са посла. 29 је директно настрадало на раду зарађујући за егзистенцију док је 13 преминуло од последица претрпљених повреда.