Beograd — Nacrtom zakona o pravima deteta deca do deset godina starosti više neće smeti sama da budu na ulici.

Zakon predviđa i da srednjoškolsko obrazovanje bude obavezno, a decu više niko neće smeti fizički da kažnjava.

O Zakonu o pravima deteta trebalo bi da se raspravlja polovinom decembra, poručuju iz kancelarije zaštitnika prava građana.

Obavezno školovanje izvlači zemlju iz začaranog kruga neznanjaZamenica zaštitnika građana za prava deteta Tamara Lukšić-Orlandić kaže da se po uzoru na mnoge zemlje ovim zakonom predlaže obavezno, ne samo osnovno već i srednje obrazovanje, jer se na taj način „može iskoračiti iz začaranog kruga neznanja i mirenja sa tim“.

„U nacrtu se nalazi i zabrana fizičkog kažnjavanja u svim sredinama, pa i u porodici. Dete treba gajiti u okruženju lišenom nasilja svake vrste „, kaže Tamara Lukšić-Orlandić.

U vezi sa bezbednošću dece, predloženo je da deca mlađa od 10 godina ne mogu da budu sama na ulici, dok deca starija od 15 godina ne mogu biti na ulici posle 23 časa bez pratnje odrasle osobe.

B-92